Bedrijfshulpverlening

 

Bedrijfshulpverlening bestaat uit het onderdeel Eerste Hulp, waarin levensreddende handelingen worden geleerd en geoefend. Het tweede onderdeel van de BHV opleiding bestaat uit communicatie, ontruiming en brand. ontruimingbhv

Alle onderdelen worden zowel in de praktijk als theorie getoetst door middel van een examen. Bij goed gevolg hiervan, ontvangt de deelnemer de deelcertificaten Eerste Hulp en Brand, het diploma BHV en het pasje BHV. De bedrijfshulpverlener heeft een voorpostfunctie: omdat de bedrijfshulpverleners als op de werkplek aanwezig zijn kunnen ze snel reageren. Als deskundigheid en hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn, bijvoorbeeld bij een grote brand, moeten ze hulp van buiten inroepen, zoals de brandweer en ambulance. In tussentijd moeten de bedrijfshulpverleners zelf doen wat mogelijk is om gevaar en letsel te beperken. De taak van bedrijfshulpverleners is vooral:

    ontruimingbhv2Erger voorkomen!

                                                                              Schrijf u hier in voor een cursus!

VONDELING Inspectietechniek & Training