Evaluatieformulier NIBHV

Evaluatieformulier veiligheidsopleidingen NIBHV

  • Beantwoord a.u.b. de onderstaande vragen. Met uw antwoorden kunnen wij de cursus evalueren en eventueel bijstellen. Vink het getal aan dat uw mening het dichtst benadert. 1 staat voor Zeer ontevreden en 5 staat voor Zeer tevreden
 

Verification

VONDELING Inspectietechniek & Training