Brandweer Dwingeloo wordt bedankt

Brandweer Dwingeloo wordt bedankt

20-01-2002 DWINGELOO— Afgelopen najaar is in combinatie met de brandweer Dwingeloo, gemeente Westerveld, Vondeling Preventie-Service en Univé West-Drenthe een aanvang/herstart gemaakt met een jaarlijks terugkerende preventieweek. Alle inwoners van de gemeente Westerveld, met name de regio Dwingeloo, werden in de gelegenheid gesteld hun blusapparatuur gratis te laten controleren op eventuele gebreken.

Boven verwachting konden de initiatiefnemers meer dan 1400 blussers in ontvangst nemen, wat op zich een groot succes kan worden genoemd en zeker aangeeft dat hiervoor behoefte bestaat.

Van Univé West-Drenthe kreeg iedereen een gratis rookmelder, Vondeling Preventie-Service voerde alle controles uit en de gemeente ondersteunde één en ander facilitair. De brandweer Dwingeloo heeft naast het geven van demonstraties, al hun mankracht ingezet tot het welslagen van deze preventie activiteit.

Voor de belangeloze inzet van de brandweer van Dwingeloo hebben genoemde bedrijven dusdanig veel bewondering dat zij hier op een speciale manier uiting aan wilden geven. Afgelopen maandagavond werd het complete korps van Dwingeloo, voor hun inbreng en inzet tijdens de preventieweek, maar ook voor hun vrijwillige inzet gedurende een reeks van jaren bij branden, ongelukken en dergelijke van harte bedankt. De vertegenwoordigers van elk bedrijf te weten A. Vondeling (directeur Vondeling Preventie-Service), A Kemkers (brandweercommandant gemeente Westerveld) en A. Bolding (directeur Univé West-Drenthe) hebben deze worden kracht willen bijzetten in de vorm van een geschenk van meer blijvende aard. Namens het brandweer korps Dwingeloo mocht postcommandant R. van Dalen twintig complete sport outfits in ontvangst nemen, waarvoor hij, namens alle korpsleden, de gulle schenkers bedankte.

Dit jaar zal de preventieweek (begin oktober) in Diever worden gehouden, waarna in 2003 Vledder en in 2004 Havelte op het programma staan.

brandweer dwingeloo

Westervelder 30 januari 2002

VONDELING Inspectietechniek & Training