Zorg voor werkende blusmiddelen

Vakblad Veiligheid van het NIBHV van December 2014

Het binnen handbereik hebben van blusmiddelen is een geruststellende gedachte. Kleine, beginnende branden kunnen er snel mee worden gedoofd, waardoor grotere rampen worden voorkomen. De brandblusser moet dan wel juist worden gebruikt en bedrijfsklaar zijn, want een niet werkend blustoestel is gevaarlijker dan helemaal geen. Zoals alle techniek, behoeft de blusser enig onderhoud en regelmatige controle. Keuren van kleine blusmiddelen wordt voorgeschreven door artikel 6.31 van het bouwbesluit en verplicht door verzekeraars.

IMG_7034